ورزش و تئوری‌های جامعه‌شناسی (نشست ۱)

سلسه‌ گفت‌وگوهای گروه جامعه‌شناسی وزرش با عنوان؛ ورزش و تئوری‌های جامعه‌شناسی نشست ۱؛ نظریه‌های جامعه‌شناسی؛ کارکردگرایی مدرس؛ دکتر محمدمهدی رحمتی عضو هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان میزبان؛ دکتر ابوالفضل بجانی…

چرا ورزش به جامعه‌شناسی نیاز دارد؟

چرا ورزش به جامعه‌شناسی نیاز دارد؟ قبلا بحث کردیم که چرا جامعه‌شناسی به ورزش نیاز دارد؟ این بار برعکس این رابطه را به گفتگو می‌گذاریم. ورزش‌های سازمان‌یافته قدرت مبتنی بر…

چرا جامعه‌شناسی به ورزش نیاز دارد؟

چرا جامعه‌شناسی به ورزش نیاز دارد؟ به طور تعجب‌برانگیزی جامعه‌شناسی از نظر اثرگذاری اجتماعی‌، ورزش را به طور تاریخی مورد غفلت قرار می‌دهد. آشکارترین شرح کمبود توجه به ورزش، می‌تواند…